Reviews about San Gimignano 1300

m15***71

5/5
Reviewed on 30 Sep 2020

圣吉米尼亚诺是托斯卡纳大区的一个古镇,靠近锡耶纳,古镇以众多的高塔出名,小镇各个街道还插有不同颜色的旗帜,水井广场上有个得过世界冠军的冰淇淋店

San Gimignano 1300
San Gimignano 1300
San Gimignano 1300