Reviews about Schafbergspitze

yangtingkun

5/5
Reviewed on 11 Mar 2020

沙夫山位于奥地利萨尔茨卡默古特地区的圣沃尔夫冈湖畔,拥有一山览七湖的胜景,从沃尔夫冈小镇向西北沿湖步行一公里左右,可以找到上山的火车站,往返车票39.6欧。山顶除了远眺外,可以逛的景色不多,有个宾馆可以提供食宿,此外还有个巨大的十字架。

Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze
Schafbergspitze