Reviews about Shwesandaw Pagoda

yangduoduo17

5/5
Reviewed on 30 Apr 2020

瑞山陀佛塔是蒲干众多大型佛塔中,不消10分钟就可以逛完的景点,原因无他,不开放攀登及入内,所以多数游人就是绕一圈拍拍照而已,不过此佛塔还是壮观的。这是个很好的地方。虽然不是最好的,但仍然在蒲甘可以排前十名,此前人们被允许爬上宝塔的露台,这是观看蒲甘日落的好地方。但是现在,为了保持古建筑的良好状态,楼梯已经被关闭了。

Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda