Reviews about Suleymaniye Mosque

Cherry??2009^_^

5/5
Reviewed on 29 Mar 2020

【土耳其🇹🇷·苏莱曼清真寺🕌️—从蓝色清真寺开始,沿着有轨电车🚃的线路,一直走到宽阔的博斯普鲁斯海峡,看一看对岸高耸的加拉太塔,再走过大桥,遥望苏莱曼清真寺的雄伟,参观完清真寺,就近选一个地势较高的靠海餐厅,点一杯咖啡☕️,看博斯普鲁斯海峡上往来的游船,海风拂过你的发梢,海鸥掠过你的头顶,静待夜幕降临。

Suleymaniye Mosque
Suleymaniye Mosque
Suleymaniye Mosque
Suleymaniye Mosque