Reviews about Taishan Fenghuangxia Xiaojiuzhai

精确风铃

4/5
Reviewed on 4 Oct 2019

水清林静,休闲度假好去处,住宿送门票,走走大氧吧,感觉还是挺舒服的,不过用小九寨之名,容易误导让人觉得失望,幸好看过前人的评价,只是走走林间小道,感觉就挺好的。

Taishan Fenghuangxia Xiaojiuzhai
Taishan Fenghuangxia Xiaojiuzhai
Taishan Fenghuangxia Xiaojiuzhai

Read More About

3.1/5
29 Reviews
Mountain