Reviews about Taishan Xiyunlai Hot Spring

人造人三号

4/5
Reviewed on 18 Apr 2021

这边的旅游度假还真的是挺不错的,也有比较好的郑风山,在这边也是泡温泉的好地方,性价比方面也算是比较的高,而且的话,现在春季花开的好。

Taishan Xiyunlai Hot Spring
Taishan Xiyunlai Hot Spring
Taishan Xiyunlai Hot Spring