Reviews about Tan Si Chong Chu Temple

coldwar

4/5
Reviewed on 22 Oct 2017

传统的红色外景首先吸引了我们的注意力,里面有各种各样的神龛,漂亮的中国建筑,已经有一百四十年历史,维护很好,道士还会给游客斟茶倒水,所以可以捐款一点,没错这里并不是佛教寺庙,而是道观。

Tan Si Chong Chu Temple
Tan Si Chong Chu Temple
Tan Si Chong Chu Temple