Reviews about Tate Britain

M36***43

5/5
Reviewed on 16 Dec 2019

泰特现代美术馆位于泰晤士河南岸,与圣保罗大教堂隔岸相望。其历史可追溯到1897年亨利泰特爵士创立泰特美术馆,当时名为国立英国艺术美术馆。很不错。

Tate Britain
Tate Britain
Tate Britain
Tate Britain
Tate Britain