Reviews about Torre Grossa (o Torre del palazzo del Podesta)

suifeng2019

4/5
Reviewed on 22 Dec 2020

登上格罗萨塔楼,小镇全貌尽收眼底,远方是风景如画的橄榄树林和葡萄园。我们每天总是在不同的地方登顶,不过为了不一样的风景,也是累并快乐着。

Torre Grossa (o Torre del palazzo del Podesta)
Torre Grossa (o Torre del palazzo del Podesta)
Torre Grossa (o Torre del palazzo del Podesta)