Reviews about Užupis

小胖鱼large

4/5
Reviewed on 19 Oct 2019

又称对岸共和国,“闹剧”式的国家,来立陶宛多赚一个国家。当然,小的可怜,可以看做一片艺术区和嬉皮士的天堂。植被格外茂盛,纪念品店还可以敲章,许多好玩的纪念品(不过太贵了)。附近有不少精品咖啡店和红酒店呢!

Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis
Užupis