Reviews about Virgen Cerro San Cristobal

徐霞客之旅

5/5
Reviewed on 5 Jun 2018

圣克里斯托尔山,又称为圣母山,屹立在马波乔河畔。马波乔河从山旁流过,水光山色,十分迷人。山高海拔400余米,从山脚下可以乘电缆车直达山顶,也可沿山间小路徒步登山。山顶上屹立着一尊用大理石雕塑的巨型圣母玛丽亚雕像,风姿绰约,面带笑容。

Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal