Reviews about Volcano Island

社会颜色

4/5
Reviewed on 17 Aug 2020

保存着世界罕见、中国唯一的滨海火山地质遗迹。历史上曾发生过八次以上的火山喷发,保留了典型的第三纪中心式火山喷发构造遗迹和后期风化侵蚀的地形地貌景观。火山岛景区有“一山二岛三海湾”即:香山、林进屿、南碇岛、崎沙湾、江口湾和后蔡湾。海岸线全长18公里。

Volcano Island
Volcano Island
Volcano Island
Volcano Island
Volcano Island