Reviews about Wilanów Palace

juki235

5/5
Reviewed on 22 Feb 2017

这里被人们称为夏宫,是波兰皇家夏天避暑的行宫。宫殿位于华沙的近郊,占地面积比较大,黄色的建筑虽然不高,但非常的宽同样显得很大气。皇宫有一个后花园,在夏秋之交非常的漂亮。花园内绿树成荫,还有非常精美的雕塑,气氛非常宁静。

Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace
Wilanów Palace