Reviews about Xinchang Ancient Town

山茶叶蛋糕

5/5
Reviewed on 6 Jan 2019

在成都大邑县新场古镇,有一个“读书荟”引起了我的注意,这是古镇的图书馆和市民读书学习的地方,还办有“读书荟”宣传报和宣传栏。在一个小镇上能这么重视读书学习,重视文化宣传实在值得为他们点赞。

Xinchang Ancient Town
Xinchang Ancient Town
Xinchang Ancient Town
Xinchang Ancient Town
Xinchang Ancient Town