Reviews about Xizhou

m72***17

5/5
Reviewed on 29 Sep 2015

非常适合露营,我们是带着帐篷上岛的,晚上就在沙滩上扎帐篷。如果不想睡帐篷也有宾馆。

Xizhou