Reviews about Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )

正义的力量

5/5
Reviewed on 3 May 2017

春水堂人文茶馆 号称台湾珍珠奶茶的鼻祖 终于喝上了,160nt的奶茶是我在台湾喝过最贵的一杯珍珠奶茶 奶味茶味很醇厚 珍珠是小珍珠 不过从性价比上来说就有点不足了。点了份招牌麻香面线 只能说 来这喝杯奶茶拍个照打个卡就够了!

Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )
Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )
Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )
Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )
Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )
Chun Shui Tang ( Taipei Xin Yi )