Reviews about Ben Gurion House

翱翔的大鲨鱼

4/5
Reviewed on 19 Apr 2019

以色列建立在二战的废墟上,奔着一律从简的原则。房屋的外观没什么特色,与周围的民居快乐的融在一起,简简单单。非常平民化,以色列的建国元勋在短短的时间把以色列建成中东强国非常不简单。

Ben Gurion House
Ben Gurion House
Ben Gurion House
Ben Gurion House
Ben Gurion House
Ben Gurion House