Reviews about Nairobi National Museum

juki235

5/5
Reviewed on 22 Apr 2020

内罗毕的国家博物馆绝对是非洲最重要的一座博物馆,因为这里有着人类起源希拉的化石和场景再现。这里还展示了许多肯尼亚特有的野生动物的标本以及矿产资源,是了解这座非洲腹地国家最重要的地方,值得一来

Nairobi National Museum
Nairobi National Museum
Nairobi National Museum
Nairobi National Museum
Nairobi National Museum