Reviews about Cathedral of Alajuela

乖小咪

5/5
Reviewed on 26 Aug 2019

中央大教堂是阿拉胡埃拉最大的教堂它位于整个城市的中心。整个教堂有着明显的西班牙风格,内部长长的拱形屋顶上描绘着精美的壁画。另外中央的穹顶和神龛豪华无比,是整个教堂的亮点,一定要仔细观看一下。

Cathedral of Alajuela
Cathedral of Alajuela
Cathedral of Alajuela
Cathedral of Alajuela
Cathedral of Alajuela