Reviews about Chengongguan

中越边境国门

5/5
Reviewed on 24 Jan 2021

陈公馆坐落在民族路后面永金街上,隔壁就是观音庙,每到星期日烧香的人特别的多,在加上旅游的人更加热闹,往前走就到了东盟风情街道上。欢迎大家来旅游。

Chengongguan
Chengongguan
Chengongguan
Chengongguan
Chengongguan
Chengongguan
Chengongguan