Reviews about Mara River

非你不渴

5/5
Reviewed on 10 Jun 2020

每年的6月到10月,游客接踵而至,为的就是膜拜一眼狮子王带领着自己的动物子民在非洲大草原上迁徙的豪壮景象。马赛马拉国家公园值得一来再来

Mara River
Mara River
Mara River