Reviews about Heisha Bay Public Beach

老挝彭于晏

4/5
Reviewed on 2 Mar 2021

这是一个完全免费的海滨公园,所以当地人溜蛙最喜欢就是这里,既可以在旁边海滩堆砌沙子,又可以在这边玩下益智游乐设施,自然空气特别棒,带上干粮,水果过来就可以消磨一整天了。

Heisha Bay Public Beach
Heisha Bay Public Beach
Heisha Bay Public Beach
Heisha Bay Public Beach