Reviews about Nanjiang #1 Bay

M24***44

1/5
Reviewed on 2 Apr 2018

南江第一湾不要去,是坑人的地方,地方小,又没有东西看,人比哪个樱花还要高,什么第一湾完全看不见,还要30元门票,一点价值都没有,什么禾楼文化,也没有得看,完全忽悠人的!

Nanjiang #1 Bay
Nanjiang #1 Bay
Nanjiang #1 Bay

Read More About

3.4/5
15 Reviews
River